• Không có hình ảnh

    Đắk Lắk ban hành công điện khẩn phòng chống dịch tả lợn châu Phi

    Ngày 24/5, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện khẩn số 03/CĐ-UBND đến cơ quan chức năng và chính ...