• Đắk Lắk : Đang làm việc, Thanh tra giao thông bị nhóm người đến gây sự

    Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng thanh tra giao thông bị nhóm 4 người đến gây sự, ...