• Thi thể có hình xăm vầng trăng khuyết nổi trên sông

    Thi thể người đàn ông có hình xăm vầng trăng khuyết và dòng chữ “trăng mờ bên suối” được ...