• Lâm Đồng : Tai nạn hi hữu cụ bà bị xe đẩy hàng siêu thị tông chết

    Đang đẩy xe hàng giao cho khách, hai nhân viên siêu thị để trượt xuống thang cuốn, tông vào cụ bà đang ...