• Người đàn ông chết ở bìa rừng, đầu có nhiều vết thương

    Trong khi đi làm nương, người dân ở huyện Mộc Châu (Sơn La) tá hỏa phát hiện một người đàn ông ...