• Người đàn ông chết lâu ngày trong phòng trọ

    Gọi điện thoại không được, người em tới phòng trọ thì thấy ông C. đã chết trước đó nhiều ...