• Giải cứu khẩn cấp đàn bò tót F1 gầy trơ xương, chờ chết đói

    Trước mắt, Vườn Quốc gia Phước Bình thuê người dân chăm sóc đàn bò tót F1 để kịp thời bổ sung ...