• Truy tìm chủ tài khoản Facebook đăng nội dung về covid-19 “chết càng nhiều càng vui”

    Bà D.N.D. lập ra tài khoản Facebook rồi lấy hình vợ sau của chồng cũ để bình luận "Chết càng nhiều ...