• Xông vào trụ sở xã quậy phá, chém bị thương trưởng công an xã

    Say rượu, Nguyễn Thế Cường (Nghệ An) cầm dao rựa xông vào trụ sở xã quậy phá, xúc phạm lực ...