• Người đàn ông bị chém chết vì đứng cạnh giường vợ người khác

     Đi làm về, vợ không cho vô nhà nên ông Chờn đi nhậu. Khi về, thấy người đàn ông đứng cạnh ...