• Hai nhóm hỗn chiến, 2 người trọng thương

    Hai nhóm thanh niên đi xe máy, cầm mã tấu, dao, bom xăng... hỗn chiến trong đêm khiến người đi đường ...