• Đắk Nông : Vác dao đi đánh nhau bị đâm tử vong

    Đang ngồi nhậu, nghe em bị đánh, Thái xách dao cùng em đi tìm Cường tính sổ. Trong lúc xô xát, Cường ...