• Bắt thanh niên 19 tuổi đâm chết 2 người

    Sau khi xảy ra xích mích với nhóm Hiếu đang ngồi nhậu, Tú chạy về nhà gọi thêm anh ruột, sau đó dùng ...