• Bố ch.ém chết con trai sau khi bị xúc phạm

    Sau khi bị con trai đánh chửi, thách thức, Trần Văn Hùng ở Thái Nguyên đã cầm dao chém, khiến người ...