• Xích mích trong bữa cơm, bố vợ đâm chết con rể

    Đang cùng ăn cơm, uống rượu với hai người con rể tại nhà thì xảy ra xích mích, tranh cãi, ông Xuân ...