• Hai anh em chém nhau, một người chết

    Thấy em trai cầm dao xông vào đâm mình, anh Hùng cũng lấy dao chém lại. Hậu quả anh Hùng tử vong, còn ...