• Nửa đêm nấp trong phòng tắm, bị phát hiện liền cầm dao chém 2 người phụ nữ

    Nửa đêm, nấp trong phòng tắm căn nhà chỉ có 2 người phụ nữ, khi bị phát hiện, Chu Văn Sáng đã cầm ...