• Từ ngày 1-1-2020, thêm điều cấm với cán bộ, công chức, viên chức

    Có 5 Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến Luật Phòng, ...