• Hiếp dâm bạn nhậu nữ sau chầu rượu

    Sau khi uống rượu xong, Kiên thực hiện hành vi đồi bại với 1 bạn nữ nhậu cùng, dù nạn nhân chống ...