• Đắk Nông: Loài cây leo ra quả dại, hái về ăn ngon, lại là thuốc hay

    Trong cuộc sống của người M’nông, bên cạnh các món ăn truyền thống như: lá bép, đọt mây, cà đắng ...