• Làm ra nông sản, nhưng nông dân cần biết kỹ năng bán hàng

    Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) năm 2017, Ban quản lý Chương trình FFF T.Ư ...