• Khi nông dân tự đầu tư chế biến cà phê thành phẩm

    Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư máy móc ...

  • Cà phê mất mùa kép, người trồng tự chế biến mang đi bán

    Năm được mùa thì mất giá, năm được giá lại mất mùa, riêng vụ 2018 - 2019 thì mất cả hai, khiến ...