• Sự thực quy định chê người khác béo, xấu, lùn bị phạt tiền đến 16 triệu đồng

    Sự thật thì chê hay xúc phạm người khác sẽ vẫn bị xử phạt nhưng mức phạt thế nào lại phụ ...