• Không có hình ảnh

    Lại xảy ra cháy xưởng sản xuất giữa trời mưa ở Gia Lai

    Chiều nay (31/7), tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai lại xảy ra cháy xưởng sản xuất giữa lúc trời ...