• Giáo viên trường huyện lừa chạy thi công chức

    Nạn nhân muốn con rể và con gái có việc làm nên chi hơn 150 triệu để "chạy". Công an huyện Ia Pa (Gia ...