• Hơn 200 ha rừng thông bốc cháy dữ dội

    Dải lửa dài hơn 300 m bao trùm cả khu rừng trong thời tiết nắng nóng 40 độ khiến việc khống chế ...