• Xe khách cháy rụi vì chủ cúng rằm tháng 7

    Lửa từ mâm cỗ cúng rằm tháng 7 bốc cháy và thiêu rụi chiếc xe khách 29 chỗ trên địa bàn thị trấn ...