• Sở Y tế Đắk Nông nói gì về thông tin “thiếu nữ mắc Covid-19 phải chuyển viện”?

    Ngành Y tế Đắk Nông bác bỏ thông tin 1 thiếu nữ mắc Covid-19 nặng, phải chuyển xuống TP HCM điều ...