• Đắk Lắk : Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy nhà kho hoá chất

    Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm kho chứa hoá chất ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk), cột khói bốc cao hàng trăm ...