• Đắk Lắk : Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy

    Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bánh nhau bị bỏ rơi trong rẫy bắp nhiều giờ, dẫn đến cơ ...