• Đắk Lắk: Hồ tiêu rụng đốt, cháy lá sau khi bón phân

    Thời gian gần đây, người dân các huyện CưM’gar, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) lo lắng vì ...