• Người đàn ông bị điện giật, treo lơ lửng trên cột

    Trong lúc sửa chữa đường dây 22 kV, anh Thiệu bị điện giật cháy đen. Thi thể nạn nhân treo lơ lửng ...