• ‘Chạy’ chứng chỉ hành nghề y giá hàng trăm triệu đồng

    Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk vừa phát hiện 4 trường hợp đang công tác ngành y ở các tỉnh khác đến ...