• Giới chơi lan đột biến tiết lộ điều ít biết về các ‘chậu không đồng’ nhưng thu bạc tỉ

    Để chơi lan đột biến được lâu dài và bền, người chủ cây luôn cố gắng tạo ra các "chậu không ...