• Nghịch tử chích điện ông nội để cướp tài sản

    Lẻn vào nhà của ông nội để trộm tài sản nhưng bị phát hiện, nam thanh niên ở Kiên Giang chích điện ...