• Phá gần 1.000 cây keo của người dân, 4 đối tượng bị bắt giữ

    Chỉ vì mâu thuẫn trong việc trâu bò vào phá vườn keo của gia đình hàng xóm, 4 người dân ở Con Cuông ...