• Hơn 4.000 cây keo bị kẻ xấu chặt phá

    Hơn 4.000 cây keo 2 năm tuổi trồng trên diện tích 1,5 ha của bà Kỷ và bà Ngọc (trú xã Tam Lộc, huyện ...