• Công trình thủy lợi 119 tỉ chưa nghiệm thu đã tan nát

    Công trình thủy lợi được đầu tư 119 tỉ đồng chưa nghiệm thu đã nát bét trong khi người dân trong ...