• Đắk Lắk tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc và phó giám đốc các sở

    Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở không chỉ nhằm chọn những cán bộ có phẩm ...