• Hút một điếu thuốc lá, mất 5,5 phút sống

    Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5 đến 8 ...