• Kẻ lạ mặt nhẫn tâm “tàn sát” 500 gốc cây ăn trái của 1 gia đình nông dân

    Chỉ trong một đêm, hơn 500 gốc cây ăn trái của một gia đình nông dân đã bị kẻ lạ mặt chặt ngang ...