• Đắk Lắk : Thuê người chặt 445 cây cà phê

    Sau khi được người phụ nữ thuê với giá 170.000 đồng/ngày công, nhóm thanh niên đã chặt phá 445 cây ...