• Đắk Lắk : Chánh Thanh tra nói gì về lời khai nhận hối lộ để chia chác của Thanh tra viên?

    Theo Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra viên tự liên hệ và thỏa thuận rồi nhận hối ...