• Một nông dân thu gần 1 tỷ tiền chanh giữa lúc nắng nóng, hạn mặn

    Chanh không hạt được nông dân trên địa bàn huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) trồng thời gian gần đây ...