• 3.000 đồng/kg chanh dây, nông dân Tây Nguyên méo mặt vì lỗ nặng

    Đầu năm 2017 giá chanh dây ở Tây Nguyên giảm mạnh, chỉ còn 10.000-15.000/kg; hiện tại xuống còn ...