• Chánh án quan hệ với nữ kế toán tại phòng làm việc sẽ chủ tọa xử án hiếp dâm

    Theo kế hoạch, ông Đinh Lâm Xướng - chánh án TAND huyện Minh Hóa, Quảng Bình, người vừa bị cách hết ...