• Chánh án tòa huyện quan hệ tình dục với nữ kế toán tại cơ quan bị điều chuyển

    Ông Đinh Lâm Xướng, chánh án TAND huyện Minh Hóa, Quảng Bình - người được biết đến với hành vi quan ...