• Chằng mái nhà chống bão, 1 người bị điện giật chết

    Dùng dây thép để chằng mái nhà chống bão số 6, người đàn ông ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) không may ...