• Dịch tả lợn Châu phi tái phát và diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk

    Tỉnh Đắk Lắk đến nay vẫn còn 18 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện/thành phố có dịch bệnh tả ...