• Vụ chặn dòng suối nuôi cá tầm ở Đắk Lắk: Yêu cầu khôi phục nguyên trạng, kỷ luật 2 cán bộ

    Công trình nuôi cá tầm trái phép được xây dựng trong thời gian dài nhưng địa phương không hay biết. ...